Bendruomenė –  grupė  žmonių, susijusių bendru interesu ir vidiniu jausmu, jog jie priklauso tai pačiai žmonių grupei, gyvenančiai apibrėžtoje teritorijoje, turinčiai bendras vertybes ir tarpusavio palaikymą. Norint sutelkti gyventojus, pirmiausia jie turi žinoti, kad jų gyvenamoje teritorijoje veikia tam tikra bendruomenė, galinti juos vienyti.

Bendruomenei, kaip bet kuriam sutelktiniam dalykui, reikia tam tikro objekto taško, kuris vienytų ir jungtų, kur jis identifikuotųsi. Bendrija laikoma teritorija su joje gyvenančiais žmonėmis ir jų tarpusavio ryšiais, o bendruomenė susiformuoja, skatinama aiškaus konkretaus intereso. Bendruomenėje svarbiausias elementas yra žmonės, turintys tą patį interesą.

Išskirtinis bendruomenės bruožas nurodo gyvenamąją vietą. Bendruomenė – tai geografinė teritorija su panašiomis politinėmis-teisinėmis sistemomis; socialinio prasmingumo tam tikrų santykių, tradicijų, normų ir elgesio sferoje forma; struktūra bendroms problemoms spręsti bei siekti bendrų tikslų. Bendruomenė moksliniuose darbuose nagrinėjama plačiąja (tauta, visuomenė, regionas ir pan.) ir siaurąja („šeima be sienų“, gatvė, kvartalas, teritorinė bendruomenė ir pan.) prasme. Bendruomenė sudaro sąlygas nuolatinei socialinei raidai ir mažina žmonių bejėgiškumo jausmą susidūrus su problemomis, kurių gausu tiek atskiro asmens, tiek ir įvairių bendruomenių (šeimos, kolektyvo, tautos ir t. t.) gyvenime. Taigi, bendruomenė reiškia ryšį, apimantį bendrus įsitikinimus, tikėjimą, vertybes ir pajėgumą kovoti su bendruomenės problemomis, sujungiant žmogiškuosius išteklius toms problemoms spręsti.

Kaimynystė yra aiškus erdvinis konstruktas, pabrėžiantis geografinį vienetą, kuriame gyventojai dalijasi artimumu ir bendromis problemomis. Kaimynystės bendruomenėje kaimynai vieni su kitais palaiko įvairius instrumentinius ryšius, keičiasi informacija, palankumu ir veikia kaip vartai sistemoms anapus kaimynystės. Taigi, vietos bendruomenę mokslininkai apibrėžia kaip grupę žmonių, susijusių bendru interesu ir vidiniu jausmu, jog jie priklauso tai pačiai žmonių grupei, gyvenančiai apibrėžtoje teritorijoje, turinčiai bendras vertybes ir tarpusavio palaikymą.

Norint sutelkti gyventojus, pirmiausia jie turi žinoti, kad jų gyvenamoje teritorijoje veikia tam tikra bendruomenė, galinti juos vienyti.